Bitcoin mining co chodzi

Co to jest bitcoin mining co chodzi ? Bitcoin to innowacyjna waluta Internetu. Bitcoin to waluta zdecentralizowana czyli bez centralnej instytucji emisyjnej, niezależna od banków, rządów i instytucji.

Bitcoin jest walutą którą możesz błyskawicznie wysłać do dowolnego miejsca na świecie z ominięciem banków i pośredników a co za tym idzie kosztownych prowizji, limitów i ograniczeń. Jest walutą z otwartym kodem źródłowym do którego każdy ma dostęp i w każdej chwili każdy może zobaczyć jak działa. Bitcoin jest walutą z otwartym kodem źródłowym do którego każdy ma dostęp i w każdej chwili każdy może zobaczyć jak działa. Bitcon jest walutą działającą w sieci P2P,  nikt jej nie kontroluje ani nie sprawuję nad nią władzy, nie ma zarządcy czy właściciela, nikt też bezpośrednio nie czerpie z niej zysków. Bitcoin jest walutą tworzoną i utrzymywaną przez ludzi dla ludzi. Bitcoin jest walutą opartą o matematykę i kryptografię co sprawia, że jest najbardziej bezpieczną walutą na świecie nie dającą się sztucznie dodrukować, zablokować czy sfałszować.

Bitcoin jest walutą ograniczoną co do ilości, bitcoinów może powstać tylko 21 milionów przez co jest walutą odporną na inflację. Jest też walutą podzielną do 8 miejsc po przecinku, co sprawia, że nie musisz się martwić, że kiedyś kiedy 1 bitcoin będzie wart majątek nie kupisz za bitcoiny bułki w sklepie. Bitcoin jest też walutą anonimową, wszystkie transakcje w sieci bitcoin są jawne, ale dokonujący transakcji czy je otrzymujący już nie. Bitcoin jest przełomową technologią która zmieni świat finansów tak jak e-mail zmienił sposób komunikacji między ludźmi.

Czy bitcoin może być pieniądzem ? Pieniądz to towar uznany w wyniku ogólnej zgody jako środek wymiany gospodarczej, w którym są wyrażone ceny i wartości wszystkich innych towarów. Pieniądzem jest więc wszystko to co jest przedmiotem umowy między ludźmi i wymienialne jest na inne towary. Możliwe jest wykazanie, że dana kwota pieniądza jest własnością danego użytkownika.

Możliwe jest przekazanie własności danej kwoty pieniądza od jednego użytkownika do drugiego. Po przekazaniu danej kwoty, jej pierwotny właściciel traci prawo do przekazanych pieniędzy. Bitcoina, czyli problemu obliczeniowego, który swoim rozwiązaniem dowodzi, że została wykonana praca do jego rozwiązania. Bitcoin jest więc pierwszym w historii pieniądzem doskonałym opartym o prawa matematyczne. Czy bitcoin ma wartość ?

To banki centralne emitują walutę i nie ma ona żadnego pokrycia w dobrach materialnych. Jeszcze do 1971 roku obowiązywał parytet złota, czyli każdy pieniądz musiał mieć pokrycie w złocie. Obecnie poszczególne kraje mają pełną, gwarantowaną prawem międzynarodowym swobodę w ustalaniu zasad kursowych swych walut. O tym ile warty jest pieniądz który obecnie mamy w portfelu decyduje państwo przez różne mechanizmy jak dodruk pieniądza czy zmiany stóp procentowych. Przymusowy pieniądz fiduacyjny jest więc zaprzeczeniem wolnego rynku. Bitcoin jest przeciwieństwem pieniądza fiducjarnego a jego wartość ustalana jest przez wolny rynek.

Bitcoina nie można dodrukować, jest odporny na inflację a jego wartość jest niezależna od rządów i banków. Bitcoin bardziej podobny jest do złota, jest rzadki,  ciężki do wydobycia i ograniczony. Bitcoin bazuje na matematyce i kryptografii a zaufanie zastępowane jest przez dowód matematyczny. Wartość bitcoina zależy od jego popularności, użyteczności, trudności wydobycia.

Im większa jest społeczność bitcoinowa i im więcej ludzi go używa tym większa jego wartość. W ciągu 5 lat liczba użytkowników wzrosła do kilku milionów i stale rośnie w tempie wykładniczym. Błyskawiczne transakcje w dowolne miejsce na świecie. Koniec z kilkudniowym czekaniem aż, środki trafią do odbiorcy np. Bardzo małe prowizję lub ich całkowity brak.

Możesz dobrowolnie wnieść opłatę za przelew wspierając w ten sposób górników dzięki którym istnieje sieć. Twój adres bitcoin jest zupełnie anonimowy i możliwy do zmiany z każdym przelewem. Przelew trafia bezpośrednio do odbiorcy pomijając banki i inne instytucje finansowe. Nie ma możliwości dodrukowania monet ponad ich maksymalną liczbę dzięki czemu bitcoin jest dużo bardziej odporny na inflację niż tradycyjne waluty.

Tags: